fbpx

TẠI SAO NÊN HỌC TOEIC 4 KỸ NĂNG?


25/03/2020

OBSERVATION – “ESSENTIAL LIFE SKILLS” FROM WINSI BOOK

Observation is constantly using sight, hearing, smell, and touch combined with your knowledge. Observation is the action or process of observing something or someone in order […]
15/03/2020

WINSI BOOK Thủ Đức – Tình yêu dành cho sách

Thử ngẫm mà xem, từ cách chọn, cách đọc cho đến thái độ và sự quan tâm của bạn đến một cuốn sách nào đó, cũng […]
15/03/2020

Winsi Book – Spread the love with kids

  1.Winsi Book Thu Duc district – Spread the love  Yes, it may sound simple, but through the magic of book, you can open door to […]
Chọn 1 trong các ca học sau
 Ca 1  Tối thứ 2 - 4 - 6 (19h - 21h hoặc 17h - 19h)
 Ca 2  Tối thứ 3 - 5 - 7 (19h - 21h hoặc 17h - 19h)
 Ca 3  Sáng thứ 2 - 4 - 6 (9h - 11h)
 Ca 4  Sáng thứ 3 - 5 - 7 (9h - 11h)
 Ca 5  Chiều thứ 2 - 4 - 6 (15h - 17h)
 Ca 6  Chiều thứ 3 - 5 - 7 (15h - 17h)